Att integrera företagets IT-system så att de fungerar som ett enda är högst aktuellt nu. Detta gäller i hög grad alla företag som använder olika system för att sköta den dagliga verksamheten.

Istället för att mata in samma information i flera olika system ska det räcka med att mata in denna på ett enda ställe. Genom integrationen ska sedan alla system som behöver datan få den automatiskt.

Men hur gör man detta på bästa sätt? Om du läser här nedan så får du lite hjälp på vägen.

Effektiv systemintegration

Det bästa sättet att få en bra integration är givetvis att välja ett bra system för detta. Planering och systemering inför integrationen är oerhört viktigt för att denna ska bli bra.

Jag har ett tips för dig som ska börja integrera dina system, eller som hamnat i ett kaos av direktintegrationer. Jag vet ett företag som är oerhört vassa på detta. BlueIntegrator! Du kan få en smidig och effektiv systemintegration med BlueIntegrator.

BlueIntegrator är en integrationsmotor, alltså ett system som sitter som en spindel i nätet och håller ihop alla övriga system. Allt som behöver göras för att systemen ska kunna kommunicera med varandra görs i BlueIntegrator. Detta gör arbetet med systemintegrationen effektivare och enklare. Connect Companies äger BlueIntegrator och de har riktigt vassa konsulter som kan BlueIntegrator utan och innan.

Så vill du ha en effektiv systemintegration är det BlueIntegrator du ska använda.

Varför systemintegration?

Som jag skrivit tidigare så behöver du bara mata in information på ett ställe, istället för på flera ställen. Detta gör att du sparar mycket tid och det blir inte lika många fel. Sen kan företagets system också bli ihopkopplade med externa system, till exempel leverantörers, logistikpartners m.fl.

Om du har en e-handel kan kunden klicka på de produkter de vill köpa. När de bekräftar sitt köp går infon vidare till olika system så att ordern kan plockas, packas, skickas, faktueras etc. Det kan handla om lagersystem, logistikpartners system, faktureringssystem och bokföringssystem.